MyDen järjestäytyminen vuodelle 2022

Myllypuron Sosialidemokraattien järjestäytyminen

Henkilövalinnat vuodelle 2022

Syyskokouksen 2021 päätökset:

Puheenjohtaja Ville Wallin

Varapuheenjohtaja Eija Paananen

Järjestäytymiskokouksen päätökset:

Sihteeri Oili Ruokokoski-Jauhiainen

Taloudenhoitaja Markku Hämäläinen

Jäsenasioiden hoitaja/jäsenrekisterin käyttäjä Ville Wallin/Oili Ruokokoski-Jauhiainen

Jäsenten vuosimuistamisten hoitaja Oili Ruokokoski-Jauhiainen

Jäsenkirjeet Oili Ruokokoski-Jauhiainen

Kotisivut, Facebook, piirin tapahtumat, piirin viikkotiedote Markku Hämäläinen

Yhdyshenkilöt Itä-Yhdistysten suuntaan Ville Wallin ja Olavi Jauhiainen

Yhdyshenkilö Myllypuro-seuran suuntaan Oili Ruokokoski-Jauhiainen